Virtuální pomocník

MEDICÍNSKÉ PORADENSTVÍ

Poradit při zdravotních obtížích, pomoct s odvykáním kouření nebo jen získat další názor na svůj zdravotní stav od jiného lékaře. Tyto a další zdravotnické služby pro vás nově zajistíme i my.

Společně s týmem specialistů nově vzniklého centra pro konzultace a poradenství v oblasti zdravotní problematiky "Medical Guide, s.r.o. vás provedeme českým zdravotnictvím a zajistíme pro vaše zdraví kompletní servis. Lidsky, diskrétně a s maximální odborností.

SLEDUJTE, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ  VAŠEHO POŽADAVKU

Určitě už vám v hlavě víří desítky nápadů, jak vám virtuální asistentka ulehčí každodenní rutinu. Sem s nimi! Prohlédněte si podrobný přehled administrativních služeb nebo se rovnou registrujte a vyzkoušejte zadání prvního úkolu naostro.

MEDICÍNSKÉ PORADENSTVÍ

0.
VYSVĚTLENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU
 • Komplexní zhodnocení aktuálního zdravotního stavu
 • Analýza a srozumitelný rozbor zdravotní dokumentace
 • Vysvětlení nejasností spojených s dosavadní zdravotní péčí
 • Poskytnutí systematického přehledu odborníků v dané oblasti
0.
SPEKTRUM ZDRAVOTNICKÝCH KONZULTACÍ
 • Interní obory (racionální léková politika, srdeční a cévní problematika, diabetologie,..)
 • Chirurgické obory (velké i male operace,ortopedie,všeobecná chirurgie,..)
 • Anesteziologie a intenzivní péče (komunikace s anesteziologem před plánovanou operací,volba typu anestézie, výhody a rizika, individuální přístup vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu klienta)
 • Léčba bolesti (akutní i chronická bolest, moderní nefarmakologické metody,..)
 • Prevence v jednotlivých medicínských oborech (onkologie, srdečně cévní onemocnění, odvykání kouření,...)
0.
INFORMACE O LOGISTICE VE ZRDAVOTNICTVÍ
 • Navigace českým systémem zdravotní péče
 • Návrh efektivního řešení Vašich eventuelních obtíží včetně dalších diagnostických vyšetření ,zhodnocení jejich racionality, návrh preventivních opatření
0.
SECOND OPINION
 • Tvorba či zprostředkování dalšího názoru na daný problém tzv. second opinion
 • Zajištění vyšetření u specialisty na danou problematiku
 • Možnost osobní asistence u dalšího jednání se specialistou
0.
ZAJIŠTĚNÍ HOSPITALIZACE
 • Nabídka a zajištění nejvhodnějšího zdravotnického zařízení za účelem hospitalizace v lůžkovém zařízení
 • Možnost konzultace při monitorování péče a postupu léčby během hospitalizace
0.
KONZULTACE S VYBRANOU OSOBNOSTÍ
 • V našem zařízení či na specializovaném pracovišti
0.
KONZULTACE V OBLASTI INFORMACÍ
 • Pomoc a asistence při získávání informací ohledně konkrétního problému
 • Poradenství v oblasti vyhledávání informací z otevřených zdrojů a lékařské literatury
 • Obecné principy vyhledávání a třídění informací v medicíně
 • Základní teze „medicíny založené na důkazech“, orientace v publikovaných studiích
 • Zpracování odborné rešerše na dané téma
0.
KONZULTACE V OBLASTI PRÁVA
 • Poradenství v oblasti práv klientů zdravotnických zařízení
 • Informovaný souhlas, kvalifikovaná a sebevědomá komunikace s lékařem
 • Pomoc v komunikaci se zdravotnickým zařízením v případě nespokojenosti klienta s poskytnutou zdravotní péčí
 • Konzultace specifických problémů v souvislosti se zdravotní péčí
 • Navigace zdravotnickou dokumentací
 • Zprostředkování kvalifikované služby právníka se specializací v medicínském právu
0.
ZDRAVOTNÍ KONZULTACE PRO CIZINCE
 • Orientace v systému našeho zdravotnictví, komplexní nabídka řešení při potížích

MEDICÍNSKÉ PORADENSTVÍ

Příklady dotazů ostatních klientů

Mám zprávy od svého lékaře, ale nerozumím jim. Mohli byste mi vše srozumitelně vysvětlit a zhodnotit, zda je vše v pořádku?

Věra RašínováPracující důchodce

Blíží se manželčin porod a my ještě nevíme, kterou porodnici využijeme. Doporučte nám takovou, kde se k nám budou chovat zdvořile, otevřeně, a kde dostaneme komfortní péči.

Karel ZlámalRentiér

Hodně pracuji a trochu jsem zanedbávala své zdraví. Proveďte mi kompletní vyšetření, doporučte mi, jak zapracovat na prevenci problémů a navrhněte opatření, abych se udržela v kondici.

Hilda FlaischmannMajitelka domů
[seo]