Virtuální pomocník

Kdo stojí za Virtuálním pomocníkem?

Službu Virtuální pomocník provozuje společnost Trends & Events s.r.o. - cestovní agentura se zaměřením na golfovou turistiku v České republice a zahraničí, zimní individuální zájezdy, na zajišťování služeb při pořádání kongresů zejména s ekonomickou a lékařskou tematikou, pořádání kulturních akcí, na zajišťování služebních cest a dalších služeb.

Jednatelkou společnosti je Ing. Jiřina Hermanová, nar. 10. 9. 1967. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor cestovní ruch v roce 1991, od té doby podniká v cestovním ruchu.

Služba Virtuální pomocník byla spuštěna díky zkušenostem s prací s lidmi, díky zkušenostem s fungováním obdobné služby v zahraničí a díky přesvědčení, že v dnešní uspěchané době může být virtuální, respektive osobní pomocník pro mnoho lidí skutečnou pomocí.

Za fungováním Virtuálního pomocníka stojí dále kolegové zajišťující úspěšné fungování webových stránek, grafik, programátoři, řídící pracovníci, zajišťující denní práci s asistenty, kteří zpracovávají zadané úkoly.
Mezi asistenty Virtuálního pomocníka jsou zastoupeni nejen studenti vysokých škol, ale i překladatelé, účetní a odborníci různých oborů a živností.

Fungování a vývoj aplikace Virtuální pomocník je ve velmi úzké spolupráci s aplikací Virtuálny pomocník na Slovensku, která zahájila provoz 8. 8. 2011