db_query("SET CHARACTER SET utf8"); include_once('cls/cls_secure_page.php'); if (!($_SESSION['vir_client'])) unset($_SESSION['vir_client']); if (isset($_SESSION['vir_client'])) { $vir_client = unserialize($_SESSION['vir_client']); } else{ $vir_client = new secure_page('prihlaseni.php','vir_zakaznici'); } $vir_client->init($db); $vir_client->active_script = 'http://www.virtualnipomocnik.cz/prihlaseni.php'; if (isset($_POST['id_sluzba'])){ //PAYMENT $_POST['id_sluzba'] = intval($_POST['id_sluzba']); if ($_POST['placeni_kartou']){ //PLACENI KARTOU $R = mysql_fetch_assoc($db->db_query("SELECT cena FROM vir_sluzby WHERE id={$_POST['id_sluzba']}")); if (!$R) echo "No service selected."; else{ $str = "0123456789";$ordernumber = ''; for ($i=0; $i<15; $i++) $ordernumber .= $str{mt_rand(0, strlen($str)-1)}; $db->db_query("INSERT INTO vir_objednavky (id_zakaznik, id_sluzba, order_number, typ_platby) VALUES ('{$vir_client->user_data['id']}', '{$_POST['id_sluzba']}', '$ordernumber', 'PB')"); include "cls/signature.php"; $sign = new CSignature("cert/vir_pom.pem","275al37","cert/muzo.signing_prod.pem"); /* if ($_POST['voucher']==(DW34DW)) {$v = 85;}*/ $amount = intval($R['cena'] * $v); include "cls/cls_pb.php"; $pb = new pb($amount, $ordernumber, $sign); exit; } } else{ //PLACENI PREVODEM $lastvs = mysql_fetch_assoc($db->db_query("SELECT variable_symbol FROM vir_objednavky WHERE id_zakaznik={$vir_client->user_data['id']} && typ_platby='PREVOD' ORDER BY id DESC LIMIT 1")); if (!$lastvs['variable_symbol']) $vs=str_pad((string)$vir_client->user_data['id'], 5, "0", STR_PAD_LEFT)."00001"; else{ $lastid = intval(substr($lastvs['variable_symbol'], -5)) + 1; $vs=substr($lastvs['variable_symbol'], 0, 5) . str_pad((string)$lastid, 5, "0", STR_PAD_LEFT); } $db->db_query("INSERT INTO vir_objednavky (id_zakaznik, id_sluzba, variable_symbol, typ_platby) VALUES ('{$vir_client->user_data['id']}', '{$_POST['id_sluzba']}', '$vs', 'PREVOD')"); $R = mysql_fetch_assoc($db->db_query("SELECT cena FROM vir_sluzby WHERE id='{$_POST['id_sluzba']}'")); /* if ($_POST['voucher']==(DW34DW)) {$v = 85;}*/ $amount = intval($R['cena'] * $v); $headers = 'From: registrace@virtualnipomocnik.cz'."\r\n".'Reply-To: registrace@virtualnipomocnik.cz'."\r\n" .'MIME-Version: 1.0'."\r\n".'Content-type: text/plain; charset=UTF-8'."\r\n"; $message = "Dobrý den, \nposíláme Vám údaje pro platbu převodem na účet.\n\n"; $message.= "Číslo účtu: 240832244\nKód banky: 0300\nVariabilní symbol: $vs\nČástka: $amount Kč"; $subject = "Platební příkaz: Virtuální pomocník"; $result .= "
Děkujeme Vám za objednávku. Na Váš email budou odeslány
následující údaje pro platbu převodem na účet:
Číslo účtu: 240832244
Kód banky: 0300
Variabilní symbol: $vs
Částka: $amount Kč
"; if (!mail($vir_client->user_data['user'], $subject, $message,$headers)) $result .= "
Selhalo odeslání emailu s detaily pro platbu převodem.
"; unset ($_POST); } } $klientID = $vir_client->user_data['id']; ?> Přihlášení | Virtuální pomocník check_login()){ ?>
Váš osobní asistent
Pracuje efektivně za Vás
Odhlásit se z účtu